تماس با اداره علم سنجی

ایجاد شده در ۸ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۵۹:۰۴ قبل از ظهر

اداره علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

کارشناس: سمیه پاک نژاد

شماره تماس: ۰۵۱۵۷۲۲۳۰۲۸ - داخلی۱۶۳ 

نمابر: ۰۵۱۵۷۲۲۳۸۱۴  

پست الکترونیک: sci@gmu.ac.ir

آدرس:  گناباد، حاشیه جاده آسیایی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، معاونت تحقیقات و فناوری، اداره علم سنجی دانشگاه

کد پستی: ۹۶۹۱۷۹۳۷۱۸   صندوق پستی: ۱۶۳ 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس