کتابخانه مرکزی
کتابخانه دیجیتال
پژوهشیار
اآزمایشگاه جامع سلامت
علم سنجی
ترجمان دانش

خبـر ویـژه: سایر محتوا ...
9 December 2023 08:05:22 AM

جدیدترین مطالب/اخبار: سایر محتوا ...
نمایشگاه کتب اهدایی
Saturday 9 th December 2023
اطلاعیه شماره 9: تغییر ساعت کاری کتابخانه مرکزی
Sunday 26 th November 2023
اطلاعیه شماره 8: دسترسی به پایگاه اطلاعاتیUp To Date, Web Of Science برقرار گردید.
Sunday 26 th November 2023
اطلاعیه شماره 7: دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی Scopus, Embase, ClinicalKey برقرار گردید.
Sunday 26 th November 2023
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس