کتابخانه مرکزی
کتابخانه دیجیتال
انتشارات
آزمایشگاه جامع تحقیقات
علم سنجی
ترجمان دانش

خبـر ویـژه: سایر محتوا ...
10 July 2024 07:23:37 AM

معاونت تحقیقات و فناوری با همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی سمنان برگزار می کند.

جدیدترین مطالب/اخبار: سایر محتوا ...
بازدید دانش آموزان متوسطه اول دبیرستان پسرانه هاشمی نژاد از واحد اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی
Wednesday 1 st May 2024
بازدید دانش آموزان متوسطه اول دبیرستان دخترانه استقلال از واحد اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی
Wednesday 1 st May 2024
بازدید دانش آموزان متوسطه اول دبیرستان پسرانه هاشمی نژاد از واحد اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی
Tuesday 30 th April 2024
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس