برنامه جذب و بکارگیری سرباز نخبه

انتشار محتوا: ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ قبل از ظهر

با عنایت به اجرای برنامه سرباز نخبه در موسسات، دانشکده ها و دانشگاه های علوم پزشکی کشور بدین وسیله و در راستای یکپارچگی فرایند دستور العمل "برنامه جذب و بکارگیری سرباز نخبه" که در تاریخ 1402/11/03 در کارگروه نخبگان تحقیقات در سلامت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع مورد تصویب قرار گرفت جهت اجرا به کلیه موسسات ، دانشکده ها و دانشگاه های علوم پزشکی مجری برگزاری این برنامه ابلاغ شده است.

شایان ذکر است کلیه مفاد این دستورالعمل از تاریخ 7 بهمن سال جاری لازم الاجراست.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس