برگزاری سومین کنگره بین المللی اخلاق در مامایی و سلامت باروری با محوریت کرامت مادری

انتشار محتوا: ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۴۴:۳۸ قبل از ظهر
دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نظر دارد " سومین کنگره بین المللی اخلاق در مامایی و سلامت باروری با محوریت کرامت مادری" را برگزار نماید.

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نظر دارد " سومین کنگره بین المللی اخلاق در مامایی و سلامت باروری با محوریت کرامت مادری" را در تاریخ 27 الی 29 1403 همراه با امتیاز فرهنگی و امتیاز باز آموزی برگزار نماید . لذا از علاقه مندان تقاضا می گردد مقالات مربوط را تا تاریه 1403/03/01 به لینک زیر ارسال نمایند.

لینک ثبت نام:www.3cmd.com

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس