بازدید دانش آموزان متوسطه اول شهرستان بجستان از واحد اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

انتشار محتوا: ۷ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۲۸:۲۷ قبل از ظهر
در راستای ارتقای آگاهی دانش آموزان در مورد فعالیت های پژوهشی دانشگاه و  دانشگاهی، دانش آموزان متوسطه اول شهرستان بجستان از واحد های پردیس به ویژه کتابخانه مرکزی بازدید نمودند و خانم دولتی از همکاران واحد توضیحاتی را در مورد فعالیت های مربوط به واحد اطلاع رسانی پزشکی و رشته کتابداری  و اطلاع رسانی پزشکی به دانش آموزان ارائه دادند.

در راستای ارتقای آگاهی دانش آموزان در مورد فعالیت های پژوهشی دانشگاه و  دانشگاهی، دانش آموزان متوسطه اول شهرستان بجستان از واحد های پردیس به ویژه کتابخانه مرکزی بازدید نمودند و خانم دولتی از همکاران واحد توضیحاتی را در مورد فعالیت های مربوط به واحد اطلاع رسانی پزشکی و رشته کتابداری  و اطلاع رسانی پزشکی به دانش آموزان ارائه دادند.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس