کارگاه حضوری نمونه گیری و تعیین حجم نمونه

انتشار محتوا: ۷ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۰۳:۳۹ بعد از ظهر
دانشکده پرستاری با همکاری مرکز تحقیقات پرستاری و مرکز توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت دانشگاه برگزار می کند:

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس