دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی گناباد، پژوهشگر برجسته کمیته تحقیقات دانشجویی وزارت بهداشت شد

انتشار محتوا: ۲۸ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۰۷:۵۸:۰۱ قبل از ظهر
«علی نسیمی» دانشجوی رشته پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی گناباد از سوی کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان پژوهشگر برجسته انتخاب شد.

آقای «علی نسیمی» دانشجوی مقطع دکتری حرفه‌ای رشته پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی گناباد از طرف دبیر کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان پژوهشگر برجسته اعلام شد.

متن نامه دکتر نیما رضایی، دبیر کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی معاونت تحقیقات وفناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خطاب به معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گناباد بشرح زیر است:

به استناد دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیت‌های تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند " ک " ماده ۲ آیین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان و با توجه به تأیید مستندات پرونده در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گناباد، مستندات ارسالی آقای «علی نسیمی» دانشجوی مقطع دکتری حرفه‌ای رشته پزشکی آن دانشگاه با معدل کل 18/30، در کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی با کسب98(نود و هشت) امتیاز به عنوان دانشجوی پژوهشگر برجسته شناخته می‌شوند.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس