اطلاعیه شماره 9: تغییر ساعت کاری کتابخانه مرکزی

انتشار محتوا: ۵ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۳۷:۵۳ قبل از ظهر
ساعت کاری کتابخانه مرکزی و سالن های مطالعه از تاریخ 1402/09/05ساعت 7:15 الی 19 می باشد.
ساعت ت

ساعت کاری کتابخانه مرکزی و سالن های مطالعه از تاریخ 1402/09/05ساعت 7:15 الی 19 می باشد.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس