استعداد درخشان

لیست دانشجویان استعدادهای درخشان نفر اول رشته ورودی سال سال تحصیلی 97-1398 دانشکده پیراپزشکی
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل کل

مقطع

رشته

1

مائده بیات ترک

9512121005

96/17

کارشناسی

علوم آزمایشگاهی

2

فاطمه شریفی مند

9612121017

94/18

کارشناسی

علوم آزمایشگاهی

3

مریم رضائی مندی

9712121010

52/18

کارشناسی

علوم آزمایشگاهی

4

زهرا صادقی نوقابی

9512601016

09/19

کارشناسی

هوشبری

5

زهرا افشاری

9612601002

46/18

کارشناسی

هوشبری

6

زهرا اورعی قهوه چی

9712601008

53/18

کارشناسی

هوشبری

7

صدیقه کار‌گذار

9625613015

19/18

کارشناسی ناپیوسته

هوشبری

8

مریم محمدزاده

9725613015

28/18

کارشناسی ناپیوسته

هوشبری

9

رضا خرم مکان

9512707009

43/18

کارشناسی

تکنولوژی اتاق عمل

10

فاطمه سنچولی

9612707014

70/18

کارشناسی

تکنولوژی اتاق عمل

11

زهرا محمدزاده

9712707018

72/18

کارشناسی

تکنولوژی اتاق عمل

12

راضیه ارفعی

9625713001

49/17

کارشناسی ناپیوسته

تکنولوژی اتاق عمل

13

زهره خاکپور خانیکی

9725713009

36/18

کارشناسی ناپیوسته

تکنولوژی اتاق عمل

14

سجاد شیرین بنیاد

9512111012

63/18

کارشناسی

تکنولوژی رادیولوژی

15

مجید حسن آبادی

9612111008

39/18

کارشناسی

تکنولوژی رادیولوژی

16

سید اشکان پدرام راد

9712111007

01/18

کارشناسی

تکنولوژی رادیولوژی

 
تاریخ به روز رسانی:
1398/08/26
تعداد بازدید:
860
Powered by DorsaPortal