قابل توجه شرکت کنندگان در کارگاه های پژوهشی برگزار شده

قابل توجه شرکت کنندگان در کارگاه های پژوهشی برگزار شده
قابل توجه شرکت کنندگان در کارگاه های برگزار شده امور پژوهشی و کمیته تحقیقات دانشجویی
جهت دریافت گواهی خود به مدیریت امور دانشجویی آقای داستانی و  هم چنین جهت دریافت گواهی کارگاه های دانشجویی به کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی خانم طالبی مراجعه نمایند
تاریخ:
1391/08/27
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal