معرفی گروه آموزشی فیزیولوزی و فارماکولوژی

گروه آموزشی فیزیولوزی و فارماکولوژی دانشکده پزشکی گناباد یکی از گروه های مهم علوم پایه دانشکده است که در ابتدا به صورت گروه چند گانه "علوم پایه پزشکی" بوده و در سال 1397 بعلت افزایش تعداد اعضا و کادر آموزشی از یکطرف و بحد نصاب رسیدن اعضا هیات علمی، از سایر گروه ها تفکیک و به صورت مستقل فعالیت خود را آغاز نموده است. در ابتدا فعالیت اموزشی گروه منحصر به آموزش دانشجویان رشته بهداشت، اتاق عمل، هوشبری، پرستاری و مامایی بود ولی با تأسیس دانشکده های دیگر دانشگاه علوم پزشکی، فعالیت آموزشی گروه نیز توسعه پیدا کرد.

رسالت و اهداف گروه:

رسالت گروه فیزیولوژی در درجه اول ارتقاء سطح علمی دانشجویان رشته پزشکی و سایر رشته های مربوطه در مباحث فیزیولوژی و نیز تربیت افراد متخصص در رشته فیزیولوژی در مقاطع کارشناسی ارشد در اینده می باشد. همچنین ارائه خدمات پژوهشی نیز در راستای اهداف گروه می باشد. بر این اساس، اهداف گروه فیزیولوژی به شرح زیر می باشد:

1- ارائه و آموزش دروس مباحث نظری و عملی فیزیولوژی به دانشجویان تمام مقاطع و رشته های موجود در دانشگاه

2- انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی در زمینه های مختلف فیزیولوژی

3- تربیت نیروهای متخصص و توانمند برای برآوردن نیازهای بهداشتی، آموزشی و پژوهشی در جامعه

4- ارائه خدمات آزمایشگاهی در زمینه‌های مربوطه

تاریخ:
1398/08/22
تعداد بازدید:
169
منبع:
Powered by DorsaPortal