معرفی گروه فارماکولوژی

معرفی گروه فارماکولوژی

رسالت گروه

رسالت گروه فارماکولوژی آن است تا در راستای اهداف معاونت آموزشی دانشگاه علوم پژشکی گناباد در جهت بهبود ارائه خدمات در زمینه آموزشی و پژوهشی تلاش نمایند .

این گروه با آموزش به دانشجویان رشته پزشکی مقطع فیزیوپاتولوژی پرداخته و با انتقال دانش و تجربیات لازم به تربیت دانش آموختگانی توانا برای ورود به دوره ی بالینی می پردازد.

گروه خواهان فراهم نمودن استفاده از منابع و تجهیزات موجود زمینه لازم برای مطالعه و تحقیق و کارآزمایشگاهی در زمینه فارماکولوژی برای دانشجویان علاقمند است.

همچنین جهت برآورده کردن نیازهای آموزشی- پژوهشی دانشجویان سایر رشته ها متناسب با رشته مربوطه خدمت می نمایند.

اهداف گروه:

آموزش فارماکولوژی عمومی به گروه های ذینفع بر اساس محتوای آموزشی تصویب شده و دانش آموختگان با علم، دانش و مهارت بالا در جهت تامین سلامت جامعه.

 انجام فعالیت های پژوهشی و تولید علم.

تاریخ:
1398/08/02
تعداد بازدید:
79
منبع:
Powered by DorsaPortal