اعضای گروه بیوشیمی و تغذیه

اعضای گروه بیوشیمی و تغذیه

دکتر سید امیر طباطبائی زاده استادیار -     مدیرگروه

دکتر محمد امین مومنی
استادیار
  دکتر سید حسین ابطحی
 دانشیار
  دکتر خسرو شفقی
 استادیار
  دکتر داوود سالار باشی
 استادیار
  دکتر سید محمدرضا پریزاده
 هیئت علمی علوم پزشکی مشهد-استاد مدعو
تاریخ:
1398/08/01
تعداد بازدید:
275
منبع:
Powered by DorsaPortal